منوی غذا

مخصوص بلک

سس گوجه فرنگی / خمیر جو / پنیر موتزارلا / راسته گوساله / سینه مرغ / ژامبون 90 درصد گوشی / گوشت مرغ / گوجه گیلاسی / فلفل رنگی / قارچ پپیاز / زیتون / چهار نوع پنیر

64,000 تومان
سیرواستیک

سس سیر مخصوص / خمیر جو / پنیر موتزارلا / راسته گوساله مزه دار شده / پنیر پارمسان / پیاز - پنیربلوچیز

56,000 تومان
پپرونی

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / ورقه ای گودا / پپرونی / هالوپینو / پنیر رنگی

45,000 تومان
چیکن پستو

سس پستو / پنیر موتزارلا / قارچ / سینه مرغ مزه دار شده / زیتون سیاه / پنیر رنگی سبز

48,000 تومان
مارگاریتا

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / گوجه گیلاسی / ریحان / پنیر رنگی / پنیر پارمسان

38,000 تومان
سالامی

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / سالامی / گوجه گیلاسی / فلفل هالوپینو / ورقه ای گودا

65,000 تومان
سوپریم

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / ژامبون مرغ / کالباس خشک / ورقه ای گودا / قارچ / پپرونی / کوکتل دودی و پنیر / گوجه گیلاسی / زیتون سیاه / ذرت شیرین / فلفل رنگی / پنیر رنگی

47,000 تومان
بیف گورگونزولا

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / راسته گوساله مزه دار شده / فلفل رنگی / قارچ / پیاز / پنیر بلوچیز

58,000 تومان
سبزیجات

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / کدو / قارچ / گوجه گیلاسی / بیبی اسفناج / فلفل رنگی / زیتون سیاه / ذرت شیرین / بیبی کورن

45,000 تومان
بیکن

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / بیکن / گوجه گیلاسی / فلفل هالوپینو / پنیر رنگی

75,000 تومان
چیکن اسموکی

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / سینه مرغ مزه دار شده / کوکتل دودی / پنیر ورقه ای / گودا / پنیر اسموکی / گوجه گیلاسی / پیاز

48,000 تومان
سوپریم کلزونه

سس گوجه فرنگی / پنیر موتزارلا / ژامبون مرغ / کالباس خشک / کوکتل دودی / پپرونی / فلفل دلمه ای / ورقه ای گودا / پنیر رنگی / کنجد

42,000 تومان
بلک برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / 2 پنیر / بیکن / قارچ / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص / چهار نوع پنیر

48,000 تومان
دابل برگر

گوشت مخصوص خالص دوبل / نان تست شده / پنیر دوبل / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

64,000 تومان
کلاسیک برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

38,000 تومان
چیز برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / 2 پنیر / کاهو / پیاز / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

43,000 تومان
چیلی برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / فلفل هالاپینو / پنیر / پیاز / کاهو / خیار شو / سس چیلی

43,000 تومان
قارچ برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / قارچ / خیار شور / گوجه / پنیر / پیاز / سس مخصوص

43,000 تومان
اسموکی برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / پنیر / پیاز / گوجه / خیار شور / سس اسموکی

43,000 تومان
پستو برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / پنیر پستو / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / ریحان / سس مخصوص

43,000 تومان
فیلت برگر

راسته گوساله مزه دار شده / پیاز / پنیر / خیار شور / گوجه / نان تست شده / سس مخصوص

48,000 تومان
چیکن برگر

سینه مرغ مزه دار شده / نان تست شده / پنیر / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

40,000 تومان
مک برگر

گوشت مخصوص خالص / نان مک دونالد / پنیر / کاهو خیار شور / گوجه / سس مخصوص

43,000 تومان
بلک بلک

گوشت مخصوص خالص / نان جو / پنیر / پیاز جعفری / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

43,000 تومان
مخصوص بلک

هات داگ / سس پنیر / تردیلا / جعفری

28,000 تومان
سیب زمینی تنوری

28,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده

12,000 تومان
باربیکیو چیپس

20,000 تومان
نان سیر

18,000 تومان
قارچ تنوری

18,000 تومان
سوپ

مرغ / جو / پیاز / هویج / کرفس / شیر / خامه

15,000 تومان
بلک سالاد

کاهو / پنیر سفید / پنیر پارمسان / زیتون / کنجد / ذرت / آجیل سالاد / کاپاریس / گوجه فرنگی / سس سبزیجان رژیمی

35,000 تومان
سالاد سزار

کاهو / زیتون / نان تست / پنیر پارمسان / گوجه فرنگی / سینه مرغ کبابی / سس سزار

35,000 تومان